logo
    picture      picture      picture    
Home | Sitemap| Deelnemen vergadering
Keuring privé-riolering door Studiebureau Jonckheere
Vraag hier uw offerte aan.

Sedert 1 juli 2011 is een keuring van de privériolering verplicht uit te voeren bij elke nieuwbouw en grote verbouwing. Die nieuwe maatregel komt er omdat uit controles van de aansluiting op de riolering vaak blijkt dat de gescheiden rioleringen verkeerd zijn aangesloten. Vraag je een aansluiting aan op het openbaar rioleringsstelsel dan zal er verplicht een positief keuringsattest moeten worden voorgelegd. Voor het wettelijke kader hieromtrent, klik hier.

Studiebureau Jonckheere is gecertificeerd keurder privériolering. U kunt op ons beroepen voor het uitvoeren van de keuring van uw nieuw rioleringsstelsel
Wat wordt bekeken tijdens de keuring?
 • Toetsing uitgevoerd stelsel met geldende wetgevingen en verordeningen ( Vlarem II, Bouwvergunning, aansluitreglementen,...)
 • Controle scheiding afvalwater en regenwater
 • Behandeling regenwater: voldoet alles (regenwaterput, infiltratievoorziening,... ) aan de voorschriften in de bouwvergunning en/of verordeningen?
 • Nazicht eventuele risicoaansluiting (kelders en pompen)
 • Nazicht IBA indien van toepassing
Wat geeft aanleiding tot een afkeuring?
 • Ontbreken of niet voldoen hemelwaterput
 • Het niet gescheiden afvoeren van hemelwater en afvalwater op privéterrein
Zo gaan wij te werk: stappenplan
 • Invullen van offerteaanvraag door eigenaar (zie onderaan deze pagina)
 • Opsturen van offerte en infobrochure door Studiebureau aan eigenaar
 • Eigenaar stuurt ondertekende offerte terug indien akkoord
 • Eigenaar neemt contact met Studiebureau wanneer de keuring kan doorgaan en bezorgt alvorens het plaatsbezoek volgende documenten aan het studiebureau:
  • Bouwplan of as-built plan
  • Foto�s genomen tijdens de aanleg
  • Bouwvergunning
  • Eventuele correspondentie met de rioolbeheerder
  • Kopie facturen gebruikte materialen
  • Technische fiches van de gebruikte materialen
  Deze documenten zijn noodzakelijk voor een vlotte afhandeling van de keuring. Indien het studiebureau niet over deze documenten beschikt, kan het plaatsbezoek niet doorgaan.
 • Studiebureau komt ter plaatse voor de keuring, steeds na de volledige aanleg van het stelsel.
 • Studiebureau maakt conformiteitattest op indien goedgekeurd, non-conformiteitattest indien niet goedgekeurd (aanleiding tot herkeuring).

Vraag hieronder uw offerte aan:Terug
Gegevens eigenaar:
Voornaam & Naam

Straat & huisnr

Postnummer

Gemeente

Emailadres

Telefoonnummer

Gegevens te keuren pand (indien anders dan bovenstaand adres):
Straat & huisnr

Postnummer

Gemeente

Perceelsnummer kadaster (indien gekend)

Naam verkaveling (indien van toepassing)

Voorlopig perceelsnummer (indien van toepassing)

Lotnummer (indien van toepassing)

Keuring dient te worden uitgevoerd in periode (hoe langer de termijn, hoe lager onze prijs) :

Opmerkingen:

Druk slechts 1x op de verzendknop, de aanvraag is compleet wanneer u een bevestigingsmail hebt ontvangen.
Voor informatie: Studiebureau Jonckheere
Koningin Astridlaan 134/5 - 8200 Brugge, België Tel: 050 40 50 90
Valid HTML 4.01!

Studiebureau Jonckheere is ook lid van Ovio:

ovio
Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers